Meet our Staff

Fr. Houlihan, Pastor &                              Chief Administrative Officer

 

 

 

 

Mrs. Linda Monahan, Principal

 

 

 

 

 

 

Mrs. Ginny Cardwell,                                                                                                                                                                                                                 8th Grade Teacher

Mrs. Sandy Rhoades                                   7th Grade Teacher

 

 

 

 

Mrs. Dawn Long                                         6th Grade Teacher

 

 

 

 

Mrs. Teresa Lewandowski                          5th Grade Teacher

 

 

 

 

 

 

Mr. Parker Adair,                                                                                                                                                                                                             4th Grade Teacher & Athletic Director

Mrs. Jennifer Ludwig                                  3rd Grade Teacher

 

 

 

 

Mrs. Angelica Prestridge                            2nd Grade Teacher

 

 

 

 

Mrs. Meghan Adair                                      1st Grade Teacher

 

 

 

 

Me. Christie Owens                      Kindergarten Teacher

 

 

 

 

Miss Nancy Klein                                        Pre-4K Teacher

 

 

 

 

Miss Tania Chavarria                                 Pre-4K Teacher

 

 

 

 

 

 

Miss Meredie Ludwig                                       Pre-3K Teacher

Miss Kirsten Champ                      Computers/PE Teacher

Mrs. Debi Baumert                                      Art Teacher

 

 

 

 

Mrs. Monica Stryker                                Music & Band Teacher

 

 

 

 

Mrs. Teresa Rolfson                          Resource Teacher

 

 

 

 

Ms. Linda Jost                                    Librarian

 

 

 

 

Miss Janet Klein                                   Pre-4K Teacher Aide

 

 

 

 

Mrs. Kacey Groshans                                  Pre-4K Teacher Aide

 

 

 

 

Mrs. Denise Florence                                 Pre-3K Teacher Aide

 

 

 

 

Mrs. Molly Roby                                      1st/3rd Grade Teacher Aide

 

 

 

 

Mrs. April VanErdewyk                Kindergarten Teacher Aide

 

 

 

 

Sr. Kathleen Kilp                                   Religion Teacher

 

 

 

 

Sr. Cynthia Young                                 Religion Teacher

 

 

 

 

Mrs. Mary Tilson                                Secretary

 

 

 

 

Chef Sarah Slattery                                     Hot Lunch Program Manager